Family tree of Joseph Stalin

Family tree of Joseph Stalin

Joseph Vissarionovich Stalin, born Ioseb Besarionis dzе Jughashvili, was a Georgian revolutionary and the ruler of the Soviet Union from…

Family tree of Joseph Stalin

Joseph Vissarionovich Stalin, born Ioseb Besarionis dzе Jughashvili, was a Georgian revolutionary and the ruler of the Soviet Union from 1927 until his death in 1953.

Children: Vasily Stalin, Svetlana Alliluyeva, Yakov Dzhugashvili, Alexander Davydov, Artyom Sergeyev
Spouse: Nadezhda Alliluyeva (m. 1919–1932), Kato Svanidze (m. 1906–1907)

Leave a Reply