Djojonegoro family tree

Djojonegoro family tree

Chu Sam Yak (Chandra Djojonegoro)

1. Husain Djojonegoro — Theresjah Irawati Wijardie
2. Chu Jang Lie — Johnlin Yuwono
3. Hamid Djojonegoro — Soe Joeng Hua
4. Pudjiono Djojonegoro — Lie Fie Chen

Chu Sok Sam

1. Chu Pak Hway (Kogan Mandala Chu) — Lee Soei Boan
2. Chu Kok Wai (Sumito Chu) — Ma Chai Ping
3. Chu Kok An (Vincent Kus Chu) — Chen Li Ying

Jeffrey Yuwono

Jeffrey Yuwono, the son of Chu Jang Lie, is the Co-Founder and CEO of Sorabel , he joined in 2016. He did his Bachelor’s Degree in Economics from Duke University and his MBA from Stanford University.

Read more:

Obituary CHU JANG LIE

usia 61 Tahun

Kami yang mengasihi :

Suami : Johnlin Yuwono

Mertua : Susanto & Tien Yuwono

Kakak Ipar : Allan Tse

Adik lpar :Chien Yeh Ting
Yu Shiaw Shian

Anak Laki :Jeffrey Yuwono
Jonathan Yuwono

Kakak Ipar:Effeniaty Tse

Adik Ipar :Dorothy Yu
Chu Yang Hong

Kakak Laki Kandung :dr. Chu Pak Hway
Chu Kok Wai
Choo Kok An
Husain Djojonegoro

Adik Laki Kandung :Hamid Djojonegoro
Pudjiono Djojonegoro

lpar :Lee Soei Boan
Ma Chai Ping
Chen Li Ying
Theresjah Irawati Wijardie

lpar :Soe Joeng Hua
Lie Fie Chen

Leave a Reply