Bimbo brother’s and sister’s family tree

Bimbo brother’s and sister’s family tree

Raden Dajat Hardjakusumah (15 Dec 1916 Cimahi — 27 Sep 1968). Uken Kenran

Bimbo brother’s and sister’s family tree

Raden Dajat Hardjakusumah (15 Dec 1916 Cimahi — 27 Sep 1968). Uken Kenran

Sam Bimbo (6 May 1942 Kuningan)
Acil Bimbo (20 Aug 1943 Bandung)
Connie (1945)
Jaka Bimbo (1 May 1947 Bandung)
Yani Hardjakusumah (1949)
Tina Hardjakusumah (1950)
Iin Parlina (1 Nov 1952 Bandung)

Keluarga Acil Bimbo dan Sam Bimbo

Leave a Reply